Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Handelsbetingelser

Læs vores handelsbetingelser her, og skulle du have spørgsmål, så kontakt os.

Virksomhedsoplysninger

Kirkepladsens Blomster
Kirkebakken 2 
9550 Mariager

Telefon: +45 9854 1094
Email: info@kirkepladsensblomster.dk 

CVR: 30 53 45 73


Priser og betaling

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.
Kirkepladsens Blomster modtager betaling med flg. kort: Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron, og American Express.

Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gebyrfri, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.


Levering

Vi garanterer levering samme dag hvis bestillingen gennemføres inden klokken
[12.00] mandag til fredag og før klokken [10.00] lørdag - ellers ring til butikken.

Vi kan ikke garantere levering søndage, aftener (f.eks. juleaften, nytårsaften o.l.) 5. juni/Grundlovsdag og helligdage.

Hvis du har givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren, gøres dette. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger.

Er der meget høje eller meget lave dagstemperaturer og manglende skyggeforhold, sættes blomster ikke uden for døren. Ligeledes kan der forekomme situationer hvor vi ikke sætter bestillingen udenfor døren, hvis vi vurderer at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen.

Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken.

Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtageren kontaktet pr. telefon - hvis du har i din bestilling oplyst modtagerens telefonnummer.

Husk at skrive afsender i kortteksten på kortet til din hilsen, så modtageren ved hvem han/hun skal takke.


Levering til virksomheder

Sidste bestillingsfrist for levering til virksomhedsadresser er klokken [10.00] på hverdage. Vi kan desværre ikke levere til virksomhedsadresser på lørdage og søndage. Levering sker inden for kontortid. Ved levering til for eksempel skoler, hoteller eller firmaer leveres bestillingen oftest i bygningens reception eller lignende. I sådanne tilfælde er Kirkepladsens Blomster kun ansvarlige for at bestillingen når frem til receptionen.


Levering til begravelse

Vi skal have modtaget bestillingen senest klokken [10.00] sidste hverdag inden begravelsen hvis vi skal kunne garantere levering. Foregår begravelsen en mandag, skal vi derfor have bestillingen senest fredag klokken [10.00] for at kunne garantere levering.

OBS! Ønskes der bånd med påtrykt tekst, skal vi have bestillingen senest [2] hverdage inden begravelsen finder sted.

Vi plejer at levere blomsterne en time inden begravelsen, så det er vigtigt at det præcise tidspunkt for begravelsen står på bestillingen.

Du er altid velkommen til at kontakte os på Telefon: +45 9854 1094 eller på E-mail: info@kirkepladsensblomster.dk for yderligere informationer.


Leveringssikkerhed og ansvar

Bestilleren er ansvarlig for at modtagerens oplysninger er fuldstændige og korrekte. Er oplysningerne ikke korrekte, erstattes eventuelle fejlleveringer eller leveringsforsinkelser ikke.

Ved bestillinger til hospitaler og sygehuse er det vigtigt at give så nøjagtige oplysninger som muligt. Oplys gerne både afdeling og stuenummer.
Hvis de bestilte blomster ikke er blevet leveret på den valgte dag, og bestillingen er afgivet inden vores leveringsgaranti er udløbet, har kunden ret til at hæve købet. Dette er kun muligt under forudsætning af at korrekte oplysninger om modtageren er angivet, samt at modtageren har været tilgængelig og har kunnet tage imod blomsterne.

Ved ekstreme vejrforhold eller ekstreme begivenheder (såkaldt Force Majeure) kan vi ikke garantere at din bestilling leveres på den ønskede dag. Hvis vi ikke kan levere din bestilling, vil den i stedet blive leveret så hurtigt som muligt.


Reklamationer

Købelovens mangelregler finder anvendelse på varekøb. Hvis kvaliteten eller udførelsen ikke lever op til forventningerne, beder vi dig kontakte os på
E-mail: info@kirkepladsensblomster.dk eller Telefon: +45 9854 1094 Dette skal gerne ske hurtigst muligt efter levering så vi kan rette eventuelle fejl eller mangler. Da blomster er en ferskvare, er det nødvendigt at man henvender sig hurtigst muligt efter levering, så vi har mulighed for at vurdere varen og eventuelt bytte den.


Fortrydelsesret

Som udgangspunkt er der ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter. Hver buket er håndlavet og unikt lavet ud fra kundens bestilling. Ydermere er der tale om levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt. Dog tilbyder vi at du kan fortryde ordren inden den påbegyndes. Dvs. fortrydelsen gælder for ubenyttet service og skal meddeles i god tid inden levering, senest dagen inden leveringsdato.

Følgende varetyper er altså undtaget fortrydelsesretten:

  • Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter
  • Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
  • Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
  • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen


Klage og Reklamationsmuligheder

Kirkepladsens Blomster garanterer, at en blomsterhilsen udført og leveret af
Kirkepladsens Blomster er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte.

Eventuelle reklamationer, skal rettes til Kirkepladsens Blomster, Kirkebakken 2
9550 Mariager E-mail: info@kirkepladsensblomster.dk eller telefonisk på +45 9854 1094. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed.

Fejl på dit, eller din udbyders, tekniske udstyr er Kirkepladsens Blomster, uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til Kirkepladsens Blomsters, kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet.

Såfremt det ikke lykkes os at finde en løsning, og du ønsker at klage over en vare eller tjenesteydelse i forbindelse med dit køb via Kirkepladsens Blomster, indgives klagen til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.


Databehandling af dine personoplysninger

Vi gemmer personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, som de blev indsamlet til, eller så længe som det kræves i henhold til lovgivning eller andre forordninger. Dette er typisk i op til 5 år jf. Bogføringsloven.
Køb- og ordrehistorik gemmes, så længe vi er påkrævet at gemme dem, i henhold til lovkrav.

Kundeservice oplysninger relateret til køb og reklamationer gemmes, så længe vi er påkrævet at gemme dem, i henhold til lovkrav. Kommunikation med vores serviceafdeling, som vi ikke er påkrævet at gemme for at efterleve lovkrav, fjernes efter seks måneder.

Oplysninger til forebyggelse af misbrug eller forbrydelser gemmes, så længe det er nødvendigt til forebyggelse eller rapportering af forbrydelser (f.eks. bedrageri).Kontakt

Kirkepladsens Blomster
Kirkebakken 2
9550 Mariager

Telefon: +45 9854 1094
Email: info@kirkepladsensblomster.dk 

Åbningstider

Mandag-Torsdag:
09.00-17.00

Fredag:
09.00-18.00

Lørdag:
09.00-13.00

Søndag:
Lukket

Om butikken